ที่มาที่ไป

       ด้วยผมต้องการรื้อดูระบบของเข็มไมล์บนหน้าปัด เนื่องจากรถมีอาการ...เข็ม ไมล์ไม่กระดิกครับ รวมทั้งไฟบนหน้าปัดมันไม่ค่อยสว่างจะได้ถือโอกาสเปลี่ยน หลอดไปในตัว ด้วยอายุรถผมก็ 10 ปีพอดีครับ เผื่อจะได้ใช้เป็นแนวทาง เสริม เพิ่มเติมจากคู่มือ Haynes ให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ ในเว็บได้รับทราบวิธีการครับ และสามารถดูวิธีการถอด AIRBAG เพิ่มเติมได้จากกระทู้ "การถอด airbag ,switch ควบคุมเครื่องเสียงข้างพวงมาลัย xantia " โดย คุณ เหน่ง


(Pic#1)
       1. สตาร์ทเครื่องยนต์ จอดรถในที่เหมาะ ๆ เกียร์ = P, ขึ้นเบรคมือ หมุนให้พวงมาลัยอยู่ในแนว 90' [ A ]
       2. ดับเครื่องยนต์ ถอดขั้วลบแบตเตอรี่และรออย่างน้อย 10 นาที เป็นการ De-activation of AIRBAG system.


(Pic#2)
3. ใช้ประแจจีบ ( Torx key ) เบอร์ T25 ทำการคลายน็อตยึดตัว AIRBAG จากทางด้านหลังพวงมาลัย ในจุด [ A ] และ [ B ]


(Pic#3)
       4. ค่อย ๆ ยกตัว AIRBAG ขึ้น จะเห็นสายไฟในรูป [ A ] เป็นตัวเชื่อมระหว่าง โมดูล AIRBAG กับ ชุดควบคุมการจุดระเบิด AIRBAG
       5. ถอดสายไฟออก โดยการดึงที่ตัว Connector สีส้ม ตามรูป [ B ]
       6. เก็บตัว โมดูล AIRBAG ให้เรียบร้อย
       7. ถอดสายไฟชุดควบคุมวิทยุ ( ในรถผม ไม่มีครับ โดนถอดเรียบเลย พึ่งจะรู้ครับ )


(Pic#4)
       8.ใช้ประแจบล็อก ( Socket ) เบอร์ 21 mm. หรือ 13/16" คลายน็อตล็อกตัวพวง มาลัย ซึ่งน็อตตัวนี้จะเป็นแบบกันการคลายตัว
       9. สังเกตุและจำเครื่องหมายตำแหน่งมุมการติดตั้งพวงมาลัย ตามรูป [ A ] จะเป็น เครื่องหมายบนตัวพวงมาลัย [ B ] เป็นเครื่องหมายบนแกนบังคับเลี้ยว ต้องตรงกัน ถ้าไม่มีก็ให้ทำเครื่องหมายไว้เพื่อจะได้ใส่คืนตำแหน่งเดิมตอน ประกอบกลับ
       10. จับที่ตัวพวงมาลัย และออกแรงดึงเพื่อถอดพวงมาลัย
* Steering wheel nut..............toque wrench = 30 Nm / 22 lbf ft


(Pic#5)
       11.เมื่อถอดตัวพวงมาลัยแล้วก็จะได้ดังรูป [ A ] จะเป็นฝาครอบด้านบน [ B ] เป็นฝาครอบด้านล่าง


(Pic#6)
       12.ใช้ประแจจีบ (Torx key) เบอร์ T20 คลายน็อตยึดฝาครอบพวงมาลัยที่จุด [ A ] และ [ B ] ตามรูป


(Pic#7)
       13.ถอดฝาครอบด้านบนออก โดยการโยก กด ดึง ฝาครอบ เนื่องจากฝาครอบ ด้านบนและด้านล่าง มีสลักลิ่มยึดกันอยู่ จะได้ตามรูป


(Pic#8)
       14.ใช้ประแจจีบ (Torx key) เบอร์ T20 คลายน็อตยึดฝาครอบด้านล่างพวงมาลัย ที่จุด [ A ]


(Pic#9)
       15.ถอดฝาครอบด้านล่างออก ตามรูป
       16.ถอดสายไฟชุดปรับความสว่างของไฟหน้าปัดออก ตามรูป [ A ] ( หรือปล่อยคาไว้ก็ได้ถ้า ทำงานสะดวก )


(Pic#10)
       17.ใช้ประแจจีบ (Torx key) เบอร์ T20 คลายน็อตยึดตัวครอบเรือนหน้าปัด และสวิตช์ ที่จุด [ A ] และ [ B ] ในรูป


(Pic#11)
       18.ใช้ประแจจีบ (Torx key) เบอร์ T20 คลายน็อตยึดตัวฝาครอบ Diagnostic Connector ที่จุด [ A ] ในรูป
       19. ถอดตัวฝาครอบ ฯ ออก ในรูป [ B ]


(Pic#12)
       20. ถอดตัวฝาครอบเรื่อนหน้าปัด [ C ] ตามรูป


(Pic#13)
       21. ถอดสายไฟ ที่เข้าสวิตช์ต่าง ๆ ที่จุด [ A ] [ B ] [ C ] [ D ] ตามรูปภาพ


(Pic#14)
       22.ใช้ประแจจีบ (Torx key) เบอร์ T20 คลายน็อตยึดตัวเรือนหน้าปัด ที่จุด [ A ] [ B ] และ [ C ] ในรูป

 sticky and fragile !
(Pic#15)
       23. ใช้ไขควงแบน ค่อย ๆ งัด แงะ ตัวยึดเรื่อนหน้าปัดด้านบน ซึ่งมันจะออกยาก เนืองจาก ตัวแผ่นหนังหุ้ม แผง Console มันจะติดแน่นพอสมควร


(Pic#16)
       24. ค่อย ๆ ดึงตัวเรือนหน้าปัดออกมาในแนวที่ตัวเรือนไมล์คว่ำหน้าลง ซึ่งจะทำให้ถอดง่าย
* ใน Xantia 2.0i Y/95 ของผม ไม่มีสายไมล์ แต่ใช้ระบบไฟฟ้าครับ ถ้าเป็นเข็มไมล์ที่ใช้สาย ผมไม่รู้ครับว่าจะถอดออกง่ายหรือเปล่า


(Pic#17)
       25. เมื่อถอดตัวเรือนหน้าปัดออกมาแล้ว จะพบ Connecotr สัญญาณไฟฟ้าต่าง ๆ อีก 4 จุดที่ [ A ], [ B ], [ C ] และ [ D ] ตามรูป


(Pic#18)
       26. ลักษณะการถอด-ใส่หัว Connector ตามรูป


(Pic#19)
       27. เมือถอดตัวเรือนหน้าปัดออกมาแล้วจะได้ดังรูปครับ


(Pic#20)
       28. ดูที่ด้านหล้งตัวเรื่อนไมล์ จะเป็นแผงวงจรไฟฟ้า ตามรูป [ A ] ซึ่งรวมทุกอย่าง ไว้ด้วยกันทั้งวัดรอบ วัดความเร็ว วัดระดับน้ำมันเครื่อง วัดความร้อนของน้ำ- หล่อเย็น และก็ไฟเตือนต่าง ๆ
       29. ถอดตัวยึดหลอดไฟออกากแผงวงจร ถอดหลอดไฟจากตัวยึดหลอด และทำ การเปลี่ยนหลอดไฟตัวใหม่แทนที่ ( 12V/1.2W ) ตามรูป [ B ] หลอดบน หน้าปัดขนาด 12V/1.2W มี 27 หลอด ๆ ละ 15 บาท ( ราคาแถว ๆ รามฯ )

Home
Last update : 16 June 2005
Very Thank for Mr.Fusion for his pic and explanation