1. ค่าความดันของ Gas ใน Sphere เป็นค่าที่อุณหภูมิ 60 ํ F หรือ 20ํ  C

2. ภายหลังจากที่คุณขับรถมาเป็นระยะทางพอประมาณ ถ้าคุณลองจับที่ Sphere จะพบว่า อุณหภูมิของ Sphere จะสูงกว่า 68ํ F หรือ 20 ํ C ( ในความเป็นจริง ในเมืองไทยโดยเฉลี่ยจะสูงกว่าอยู่แล้ว )

3. Gas Nitrogen สามารถรั่วไหลได้ โดยซึมผ่าน Diaphragm ( Permeability ) และ จากบริเวณรูเติม Gas รวมทั้งที่ขอบรอยต่อของตุ้มและ Diaphragm

ไดอะแฟรม ของรถ citroen DS

4. Diaphragm มีโอกาสที่จะฉีกขาด (ตุ้มแตก) ได้ ถ้ามีการใช้งานในขณะที่แรงดันของ Gas ในตุ้มต่ำ

5. Sphere ลูกที่อยู่ใกล้กับท่อไอเสียมีโอกาสได้รับความเสียหายได้ก่อนลูกอื่นๆ

6. การเติม Gas ควรเติมอย่างช้าๆ การเติมเร็วจนเกินไปจะทำให้อุณหภูมิของตุ้มลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว เป็นผลทำให้ค่าความดันที่อ่านได้นั้นไม่ถูกต้อง

7. Gas ที่ใช้เติมควรเป็น Dry Nitrogen

8. อุณหภูมิในขณะที่เติม Gas และ คุณภาพของ Gas มีผลต่อความคงทนของ Sphere มากกว่า อายุและการใช้งานของ Sphere

9. การตรวจสอบแรงดันของ Gas และการเติม Gas ควรดำเนินการ เมื่อตุ้มมีอุณหภูมิใกล้เคียง กับอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเท่านั้น

10. ในเมืองไทยซึ่งมีอากาศร้อน ทำให้ Gas มีการขยายตัวได้ง่าย เป็นผลให้เกิดการรั่วซึมของ Gas ได้เร็ว และการเติม Gas มักไม่ได้ตามค่ากำหนด ดังนั้นทางที่ดีที่สุด ก็คือหมั่นตรวจสอบแรงดัน ของ Gas ใน Sphere ทุกๆ ปี Sphere ที่ได้รับการเติม Gas จะมีคุณภาพดีเท่า Sphere ใหม่ ถ้าปริมาณของ Gas ที่เหลือก่อนที่จะเติมไม่น้อยจนเกินไป และมีการเติม Gas อย่างถูกวิธี

ภายใน Sphere ประกอบด้วย

1. สกูรที่ใช้ปิดช่องเติมแก๊ส ไขออกได้โดยเครื่องมือพิเศษเท่านั้น

2. เปลือกของ Sphere เป็นโลหะหนามาก ทนทานต่อแรงดัน

3. Diaphragm( เป็นยางที่ทนทานเช่นกัน ) ทำหน้าที่กั้นแก๊สไนโตรเจน ออกจากน้ำมันไฮโดรลิค

4. ห้องแก๊สไนโตรเจน

5. ห้องน้ำมันไฮโดรลิค 

6. วาล์วควบคุมแรงดันน้ำมันไฮโดรลิค ซึ่งมีเฉพาะที่ตุ้มกันสะเทือนทั้ง 4 เท่านั้น

Citroen DS


Home

Last update : 12 Februaryr 2007